سایت پازل سایت پازل رسانه ای در جهت افزایش اطلاعات ورزشی و علمی نوجوانان است. http://puzzele.ir 2019-06-18T23:04:08+01:00 text/html 2019-03-07T09:06:39+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا بهترین تغذیه برای داشتن ریه سالم http://puzzele.ir/post/1640 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="5">بهترین تغذیه برای داشتن ریه سالم&nbsp;</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">ریه یکی از مهم‌ترین اندام‌های داخلی است، بنابراین سلامت ریه اهمیت زیادی دارد که در ادامه خوراکی هایی معرفی می‌شوند که به سلامت ریه کمک می‌کنند.</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/33/13971215P8z4bd3968.jpg" alt="بهترین غذاها برای داشتن ریه سالم و تنفس راحت" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">ریه یکی از مهم ترین اندام های داخلی است، بنابراین سلامت ریه اهمیت زیادی دارد که در ادامه خوراکی هایی معرفی می شوند که به سلامت ریه کمک می کنند.ما بدون ریه هایمان مدت زیادی زنده نیستیم. ریه ها هوا را وارد بدن ما می کنند، سموم آن را می گیرند و اکسیژن تمیز را به تمام بدن می رسانند. اهمیت سلامت سیستم تنفسی زیاد است و اگر میخواهیم سالم و زنده بمانیم باید به حفظ سلامت سیستم تنفسی خود اهمیت زیادی بدهیم.</font></p><hr><p class="fr-tag" style="font-size: 14px !important; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2019-03-07T09:00:10+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا چغازنبیل،شاهکاری به جای مانده از تمدن عیلامی http://puzzele.ir/post/1639 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">&nbsp;چغازنبیل،شاهکاری به جای مانده از تمدن عیلامی</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">مساحت زیگورات چغازنبیل 100×100 متر است و 50 متر بلندی دارد و به صورت چهارگوش و پله‌پله ساخته شده است.</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/34/13971213P45d884233.jpg" alt="پرونده‌ی هنر: چغازنبیل، قدیمی‌ترین عمارت خشتی دنیا" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">زیگورات چغازنبیل اثری به‌جای‌مانده از دوران عیلامی‌ها در سده‌های 12 و 13 پیش از میلاد است که مقارن با حضور تمدن‌های بین‌النهرین (منطقه‌ای میان دو رود دجله و فرات) در شوش حکومت می‌کردند. مساحت زیگورات چغازنبیل 100×100 متر است و 50 متر بلندی دارد و به صورت چهارگوش و پله‌پله ساخته شده است. مصالح این بنا از خشت خام و آجر پخته‌ی معمولی است. آجرها در نما و خشت در داخل بنا به کار رفته‌اند.</font></p><hr><p class="fr-tag" style="font-size: 14px !important; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2018-12-05T11:39:04+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا چرا تبخال میزنیم ؟ http://puzzele.ir/post/1638 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">چرا تبخال میزنیم ؟&nbsp;</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">تبخال ظاهری مانند تاول دارد: برامدگی‌هایی حاوی مقداری مایع زیر سطح پوست که در اطراف دهان یا روی لب‌ها ظاهر می‌شود و ممکن است تا ده روز در جای خود باقی بماند.</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/33/13970914P54z584243.jpg" alt="زیاد تبخال می‌زنید؟ حتما اینجا را بخوانید!" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p itemprop="description" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">تبخال ظاهری مانند تاول دارد: برامدگی‌هایی حاوی مقداری مایع زیر سطح پوست که در اطراف دهان یا روی لب‌ها ظاهر می‌شود و ممکن است تا ده روز در جای خود باقی بماند.</font></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">&nbsp;تبخال اغلب با احساس در گوشه‌های لب یا دهان شروع شده و به مرور تبدیل به سوزش می‌شود در نهایت برامدگی دردناکی به وجود می‌آید. در بیشتر مواقع نیاز نیست به پزشک مراجعه کنید و می‌توانید با روش‌های خانگی زودتر آن را از بین ببرید.</font></p><p class="fr-tag" style="font-size: 14px !important; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2018-12-05T11:34:38+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا طراح جدولی ساده اما اعجاب انگیز: مندلیف، نامی که ماندگار شد http://puzzele.ir/post/1637 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">طراح جدولی ساده اما اعجاب انگیز: مندلیف، نامی که ماندگار شد</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">دمیتری مندلیف، دانشمند تأثیرگذارِ علم شیمی، در فوریه‌ی سال 1834 در روستای ورکنی آریمزیانی در نزدیکی شهر توبولسک منطقه‌ی سیبری متولد شد.</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/34/13970912P33s343242.jpg" alt="راه روشن موفقیت: مندلیف، نامی که ماندگار شد" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">دمیتری مندلیف، دانشمند تأثیرگذارِ علم شیمی، در فوریه‌ی سال ۱۸۳۴ در روستای ورکنی آریمزیانی در نزدیکی شهر توبولسک منطقه‌ی سیبری متولد شد. پدر دمیتری به‌ عنوان معلم مدرسه و استاد هنر، سیاست و فلسفه در مدارس شهرهای تامبوف و ساراتوف فعالیت می‌کرد. فضای خانواده‌ی بسیار پرجمعیت آن‌ها همیشه دیمتری را به سوی تحقیق و مطالعه سوق می‌داد.</font></p></article></div> text/html 2018-04-26T14:32:34+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا نشانه‌های پنهان اضطراب که آنان را جدی نمیگیریم! http://puzzele.ir/post/1636 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">&nbsp;نشانه‌های پنهان اضطراب که آنان را جدی نمیگیریم!</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">اضطراب بیش از آن چه فکر کنید می‌تواند بر بدن انسان تاثیرگذار باشد</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/36/13970202P749386377.jpg" alt="این نشانه‌های پنهان اضطراب را جدی بگیرید" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4">&nbsp;اضطراب بیش از آن چه فکر کنید می تواند بر بدن انسان تاثیرگذار باشد. این شرایط می تواند موجب یبوست، نفخ، اسهال، گرفتگی های عضلانی، و دیگر</font><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">مشکلات گوارشی</span><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">شود.</span></p><hr><p class="fr-tag" style="font-size: 14px !important; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2018-03-19T23:13:29+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا بازیابی بینایی موش‌ها با نانوسیم ها http://puzzele.ir/post/1634 <div class="row" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; clear: none; color: rgb(51, 51, 51); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; margin: 0px -10px; padding: 0px; text-align: right;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; float: right; margin: 0px; min-height: 1px; padding: 0px 10px; position: relative; width: 848px;"><h1 class="BKoodak" style="border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 33px; margin: 0px; padding: 10px 0px;" itemprop="headline"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemscope="" itemprop="mainEntityOfPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">بازیابی بینایی موش‌ها با نانوسیم ها</font></span></h1> <h2 class="visually-hidden" style="font-size: 12px; border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); font-weight: 500; height: 1px; line-height: 13.2px; margin: -1px; overflow: hidden; padding: 0px; position: absolute; width: 1px;" itemprop="description"> پژوهشگران چینی از نوعی نانوسیم دارای پوششی از جنس نانوذرات طلا برای بازیابی بینایی در موش‌های آزمایشگاهی استفاده کردند؛ این فناوری می‌تواند برای کمک به درمان نابینایی در </h2> <div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px; text-align: left;"> <aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside> </div> </div> </div><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-align: right;"> </span><div class="hidden-print text-left" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; margin: 0px; padding: 0px;"> </div><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-align: right;"> </span><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); float: left; font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; margin: 0px; min-height: 1px; padding: 0px 10px; position: relative; text-align: right; width: 207px;"> <img class="img-responsive pull-left" alt="بازیابی بینایی موش‌ها با نانوسیم حاوی پوشش طلا" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/33/13961228P1146lj96.jpg" style="border: 0px none rgb(51, 51, 51); box-sizing: border-box; display: block; float: left; height: 133.52px; margin: 0px; max-width: 187px; padding: 0px; vertical-align: middle;"> </div><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-align: right;"> </span><div class="artbody IranSans clearfix" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; clear: none; color: rgb(51, 51, 51); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 30px; margin: 0px; min-height: 200px; padding: 0px; text-align: right;"> <article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"> <p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3"> پژوهشگران چینی از نوعی نانوسیم دارای پوششی از جنس نانوذرات طلا برای بازیابی بینایی در موش‌های آزمایشگاهی استفاده کردند؛ این فناوری می‌تواند برای کمک به درمان نابینایی در انسان به کار رود.هر چند ایم آزمایش بر روی موش ها انجام شده ام می تواند نور امیدی برای نابینایان باشد.</font></p><hr><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2018-02-12T18:26:00+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا موفقیت محققان ایرانی درساخت نانوذرات با کاربردهای گوناگون http://puzzele.ir/post/1633 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">موفقیت محققان ایرانی درساخت نانوذرات با کاربردهای گوناگون</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">محققان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک موفق به ساخت انواع نانوذرات شدند.</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/13/13951116Pc4968s630.jpg" alt="موفقیت محققان پژوهشگاه ملی درساخت نانوذرات با کاربردهای متنوع" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">محققان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک موفق به ساخت انواع نانوذرات شدند که در فرمولاسیون مواد دارویی همچون آنتی‌بیوتیک‌ها، تثبیت آنزیم‌های صنعتی به منظور بهبود عملکرد آنها، &nbsp;تولید زیست سوخت و ساخت نانوکامپوزیت‌های جدید برای کشت و تمایز سلول‌های بنیادی و تشخیص و درمان بیماری‌ها کاربرد دارد.</font></p><hr><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2018-02-12T18:02:49+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا چگوه اعتماد به نفس مان را بالا ببریم ؟ http://puzzele.ir/post/1631 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">چگوه اعتماد به نفس مان را بالا ببریم ؟</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">راه‌های زیادی وجود دارند که به وسیله‌ی آن‌ها می‌توانید اعتماد به نفس خود را در بلند مدت افزایش دهید، اما گاهی اوقات نیاز به افزایش اعتماد به نفس در کوتاه مدت دارید.</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/36/13961110P953tf3910.jpg" alt="روش‌های سریع افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">راه‌های زیادی وجود دارند&nbsp; که به وسیله‌ی آن‌ها می‌توانید&nbsp;اعتماد به نفس&nbsp;خود را در بلند مدت افزایش دهید، اما گاهی اوقات نیاز به&nbsp;افزایش اعتماد به نفس&nbsp;در کوتاه مدت دارید.</font></p><hr><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px !important; font-family: IranSans, Tahoma, Arial;">&nbsp;</span></p></article></div> text/html 2018-02-12T17:57:43+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا خورشید تا سال 2050 "کم نورتر" خواهد شد http://puzzele.ir/post/1630 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">خورشید تا سال 2050 "کم نورتر" خواهد شد</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">محققان پیش‌بینی کردند، تا اواسط قرن جاری، ممکن است خورشید، تابش‌های کمتری ساطع کرده و تا چند دهه بعد، سردتر و تاریک‌تر خواهد شد.</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/14/13961121P19i8d2218.jpg" alt="خورشید تا سال 2050 &quot;کم نورتر&quot; خواهد شد" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">دانشمندان می‌گویند: کاهش دمای خورشید به دلیل پدیده "کاهش عظیم" خواهد بود. این پدیده یک دوره زمانی است "لکه‌های خوشیدی" کمتری تشکیل می‌شود و"مغناطیس" خورشید کاهش یافته و اشعه "فرابنفش" کمتری به سطح سیاره ما تابیده می‌شود.</font></p><p dir="RTL" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div><div class="ad-container row-fluid" data-adposition="5" style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan, YekanNumbers, tahoma; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"></div> text/html 2018-02-12T17:33:40+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا کشف درازترین غار به زیر آب رفته http://puzzele.ir/post/1627 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">کشف درازترین غار به زیر آب رفته</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">گروهی از غواصان در مکزیک، موفق به کشف بزرگ‌ترین غار غرق‌شده‌ی جهان شدند.</h2></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/34/13961116P2y8u46931.jpg" alt="کشف بزرگ‌ترین غار غرق‌شده‌ی جهان در مکزیک" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="font-size: 14px !important; font-family: IranSans, Tahoma, Arial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><font face="Mihan-Koodak" size="3">گروهی از غواصان در مکزیک، موفق به کشف بزرگ‌ترین غار غرق‌شده‌ی جهان شدند.این غار 347 کیلومتر طولش است و&nbsp;&nbsp;مملو از شاخه‌ها، دخمه‌های پرپیچ و خم و دیدنی است که علاوه بر اینکه یکی از بزرگترین اکتشافات دنیای طبیعی محسوب می‌شود.</font></p><hr><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2017-08-31T07:22:16+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا چگونه دقتمان را افزایش بدهیم ؟ http://puzzele.ir/post/1624 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; border: 0px;"><font color="#414141" face="Mihan-IransansBold" size="4">چگونه دقتمان را افزایش بدهیم ؟</font></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="color: inherit; font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px 0px 0px 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">برای شناخت و درک پیرامون خود باید دقت‌مان را افزایش بدهیم.</h2><div class="articehead IranSans" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/36/13960605P18xku2242.jpg" alt="بهترین راه‌های افزایش دقت" class="img-responsive pull-left" itemprop="url" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></span></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دقت نکردن به دور و اطراف کار ساده‌ای است. می‌توان سر را پایین انداخت و به هیچ‌چیز و هیچ‌کس توجهی نداشت.<font style="">برای شناخت و درک پیرامون خود باید دقت‌مان را افزایش بدهیم.</font></font></p><hr><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2017-08-31T07:18:09+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا ساز و کار بدن ؛ دلیل بیداری قبل از زنگ ساعت http://puzzele.ir/post/1623 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; border: 0px;"><font color="#414141" face="Mihan-IransansBold" size="4">ساز و کار بدن ؛ دلیل بیداری قبل از زنگ ساعت&nbsp;</font></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="color: inherit; font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px 0px 0px 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">تقریبا حالت عجیب و شایعی در میان ما وجود دارد؛ به این صورت که چند دقیقه قبل از این که ساعت زنگ بخورد از خواب بیدار می‌شویم.</h2><div class="articehead IranSans" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/14/13960604P746b7a232.jpg" alt="چرا قبل از زنگ ساعت بیدار می‌شویم؟" class="img-responsive pull-left" itemprop="url" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></span></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">تقریبا حالت عجیب و شایعی در میان ما وجود دارد؛ به این صورت که چند دقیقه قبل از این که ساعت زنگ بخورد از خواب بیدار می‌شویم. اغلب این حالت آزاردهنده است زیرا پنج دقیقه از خوابمان از دست رفته است. با این وجود یک تفسیر علمی و منطقی برای آن وجود دارد.</font></p><hr><p class="fr-tag" style="font-size: 14px !important; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2017-08-31T07:12:13+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا روشی جالب برای تدریس موفق: اول از خودمان شروع کنیم http://puzzele.ir/post/1622 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 848px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(65, 65, 65); border: 0px; outline: 0px; text-decoration-line: none !important;" size="3"><a href="http://www.kanoon.ir/Article/177083/%D8%B1%D9%88%D8%B4-22-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(65, 65, 65); border: 0px; outline: 0px; text-decoration-line: none !important;">روشی جالب برای تدریس موفق:</a>&nbsp;اول از خودمان شروع کنیم</font></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px 0px 0px 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">در هر محیطی، بی‌شمار جزییات به ظاهر کوچک وجود دارد که به افراد این را نشان می‌دهد که چگونه و بر اساس چه اصول و معیارهایی رفتار کنند. ...</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 207px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/36/13960601P5koc4l637.jpg" alt="روش‌22 برای تدریس موفق: توجه به جزییات ظاهری" class="img-responsive pull-left" itemprop="url" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></span></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 30px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3">در هر محیطی، بی‌شمار جزییات به ظاهر کوچک وجود دارد که به افراد این را نشان می‌دهد که چگونه و بر اساس چه اصول و معیارهایی رفتار کنند. حتی ممکن است افراد نسبت به واکنش به این نشانه‌ها اگاه نباشند و خودشان متوجه چنین عکس‌العملی نباشند</font><font face="IranSans, Tahoma, Arial" style="font-size: 14px !important;">.</font></p><hr></article></div> text/html 2017-06-25T12:04:49+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا علت پس‌زنی عضو پیوندی مشخص شد http://puzzele.ir/post/1619 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 772.5px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">علت پس‌زنی عضو پیوندی مشخص شد</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="color: inherit; font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px 0px 0px 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">محققان مدرسه پزشکی دانشگاه پیتزبورگ امریکا و دانشگاه تورنتو نخستین فرایندهای مولکولی دخیل در پس زنی عضو پیوندی توسط بدن فرد گیرنده را کشف کردند.</h2><div class="articehead IranSans" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 188.125px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><img itemprop="url" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/14/13960404P8d5iw2405.jpg" alt="علت پس‌زنی عضو پیوندی مشخص شد" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></span></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">محققان مدرسه پزشکی دانشگاه پیتزبورگ امریکا و دانشگاه تورنتو نخستین فرایندهای مولکولی دخیل در پس زنی عضو پیوندی توسط بدن فرد گیرنده را کشف کردند.</font></p><hr><p dir="RTL" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2017-05-27T07:53:32+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا مغز چگونه اشتها را کنترل میکند؟ http://puzzele.ir/post/1618 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 772.5px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 30px; font-family: &quot;B Koodak&quot;, &quot;X Koodak&quot;, Koodak, Arial; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">مغز<span style="color: inherit;">&nbsp;</span>چگونه اشتها را کنترل میکند؟</span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 12px; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px 0px 0px 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">محققان دانشگاه کمبریج در تحقیقی دریافتند که مغز چطور به بدن برای سوزاندن چربی و تنظیم مصرف انرژی در برابر میزان کالری دریافتی فرمان می‌دهد.</h2><div class="articehead IranSans" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"></font><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 188.125px; color: rgb(51, 51, 51);"><span itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img itemprop="url" src="https://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/33/13960304P5fx8mr426.jpg" alt="مغز چگونه اشتها را کنترل میکند؟" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></font></span></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="RTL" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">بسیاری از افراد از چاقی خود ناراحت هستند و برای رسیدن به اندامی متناسب و همچنین پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی اقدام به پیروی از رژیم‌های غذایی مختلف می‌کنند.</font></p><hr><p dir="RTL" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2017-05-27T07:46:41+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا اولین عمل پیوند مغز جهان در آذرماه! http://puzzele.ir/post/1617 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 772.5px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 30px; font-family: &quot;B Koodak&quot;, &quot;X Koodak&quot;, Koodak, Arial; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">اولین عمل پیوند مغز جهان در آذرماه!</span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 12px; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px 0px 0px 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">«سرجیو کاناورو» جراح مغز و اعصاب ایتالیایی امیدوار است که بتواند یک سر را با اتصال دوباره رگ‌ها و رشته‌های عصبی آن به ستون فقرات یک بدن پیوند بزند!</h2><div class="articehead IranSans" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 188.125px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><img itemprop="url" src="https://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/33/13960304P5jwv2z757.jpg" alt="نخستین عمل پیوند سر جهان !" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></span></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p dir="RTL" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">سرجیو کانورو اعلام کرده است که اولین پیوند کامل سر را در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی مصادف با آذر ماه سال ۱۳۹۶ شمسی انجام خواهد داد. او همچنین در حال پرورش و تحت نظرگیری جراحی است تا عمل را به همراه این فرد انجام دهد. ممکن است این عمل مانند یک فیلم ترسناک باشد اما برای بسیاری نویدبخش یک زندگی جدید خواهد بود.</font></p><hr><p dir="RTL" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2017-05-10T19:24:50+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا استرس ساختار مغز را تغییر می‌دهد http://puzzele.ir/post/1616 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 772.5px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">استرس ساختار مغز را دگرگون می کند</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px 0px 0px 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">مطالعه جدید نشان می‌دهد همانطور که استرس می‌تواند موجب خستگی، اضطراب و افسردگی شود، می‌تواند منجر به تغییرات ساختاری در مغز هم شود.یافته‌های محققان دانشگاه راکفلر آمریکا</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 188.125px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><img itemprop="url" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/33/13960217Pv6257r345.jpg" alt="استرس ساختار مغز را تغییر می‌دهد" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></span></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">مطالعه جدید نشان می دهد همانطور که استرس می تواند موجب خستگی، اضطراب و افسردگی شود، می تواند منجر به تغییرات ساختاری در مغز هم شود. محققان دانشگاه راکفلر آمریکا به بررسی و آزمایش در این مورد پرداخته اند.&nbsp;</font></p><hr><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2017-05-03T19:36:01+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا مسافرت در زمان به کمک ریاضیات ممکن می‌شود http://puzzele.ir/post/1615 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 772.5px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مسافرت در زمان به کمک ریاضیات ممکن می‌شود</font></span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="font-size: 12px; font-family: inherit; box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px 0px 0px 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">اگر چه تا به حال تنها در فیلم‌های علمی و تخیلی شاهد مسافرت از زمانی به زمان دیگر بوده ایم، اما دانشمندان می‌گویند این کار به مدد علم ریاضیات واقعا امکان پذیر است.</h2><div class="articehead IranSans" style="font-size: 12px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 188.125px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><img itemprop="url" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/14/13960213Pt55f5f483.jpg" alt="مسافرت در زمان به کمک ریاضیات ممکن می‌شود" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></span></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">اگر چه تا به حال تنها در فیلم های علمی و تخیلی شاهد مسافرت از زمانی به زمان دیگر بوده ایم، اما دانشمندان می گویند این کار به مدد علم ریاضیات واقعا امکان پذیر است. یکی از اساتید دانشگاه بریتیش کلمبیا می گوید با استفاده از یک مدل ریاضی می توان دستگاهی برای مسافرت در زمان تولید کرد و از زمان حال به گذشته یا آینده منتقل شد.</font></p><hr><p dir="RTL" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2017-04-24T11:18:45+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا نجات یخچال‌های طبیعی با روشی جالب http://puzzele.ir/post/1612 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 772.5px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 30px; font-family: &quot;B Koodak&quot;, &quot;X Koodak&quot;, Koodak, Arial; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" itemid="http://www.kanoon.ir/article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">نجات یخچال‌های طبیعی با روشی جالب</span></h1><h2 itemprop="description" class="visually-hidden" style="box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 12px; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px 0px 0px 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">محققان برای حفظ یخچال‌های طبیعی آلپ و جلوگیری از آب شدن آنها به دلیل گرم شدن کره زمین از روشی نوین استفاده کردند.</h2><div class="articehead IranSans" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 10px; background-color: transparent; color: rgb(0, 120, 215); border: 0px; font-style: italic; font-family: inherit; outline: 0px; cursor: pointer;"><span class="article-likeBox hidden-print" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span class="icon-group icon-2x" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: FontAwesome; font-style: normal; text-decoration: inherit; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 17px; display: inline; width: auto; height: auto; line-height: normal; vertical-align: middle; background-image: none; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat; color: rgb(138, 138, 138);"></span>&nbsp;</span></a></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 188.125px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><img itemprop="url" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/14/13960204P197eq3178.jpg" alt="نجات یخچال‌های طبیعی آلپ با روشی نوین" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></span></div><div class="artbody IranSans clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p itemprop="description" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">محققان برای حفظ یخچال‌های طبیعی آلپ و جلوگیری از آب شدن آنها به دلیل گرم شدن کره زمین از روشی نوین استفاده کردند.</font></p><hr><p itemprop="description" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p><p dir="RTL" class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div> text/html 2017-04-14T16:34:42+01:00 puzzele.ir سید محمد حسینی نیا خوراکی‌هایی پر از پتاسیم http://puzzele.ir/post/1611 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 772.5px;"><h1 itemprop="headline" class="BKoodak" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 30px; font-family: &quot;B Koodak&quot;, &quot;X Koodak&quot;, Koodak, Arial; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; border: 0px;"><span itemprop="mainEntityOfPage" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">خوراکی‌هایی پر از پتاسیم</span></h1><h2 class="visually-hidden" style="box-sizing: border-box; margin: -1px; padding: 0px; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 12px; border: 0px; overflow: hidden; position: absolute; clip: rect(0px 0px 0px 0px); width: 1px !important; height: 1px !important;">دلایل بسیار زیادی وجود دارد که شما را نیازمند مصرف غذاهای غنی از پتاسیم می‌کند. پتاسیم یک ماده مغذی ضروری برای حفظ تعادل مایع و الکترولیت در بدن است. این ماده معدنی برای</h2><div class="articehead IranSans" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-family: IranSans, Tahoma, Arial;"><aside style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></aside></div></div></div><div class="hidden-print text-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 188.125px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span itemprop="image" itemscope="" itemtype="https://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><img itemprop="url" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/33/13960125P24lh38801.jpg" alt="خوراکی‌های غنی از پتاسیم" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></span></div><div class="artbody IranSans clearfix" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دلایل بسیار زیادی وجود دارد که شما را نیازمند مصرف غذاهای غنی از پتاسیم می کند. پتاسیم یک ماده مغذی ضروری برای حفظ تعادل مایع و الکترولیت در بدن است. این ماده معدنی برای عملکرد اندام های متعددی از جمله کلیه ها، مغز و بافت های عضلانی بسیار مفید است.</font></p><hr><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><br></p></article></div>